GABINET POMOCY RODZINIE

mgr Alicja Kiełbik-Pabian - specjalista terapii uzależnień, współuzależnienia i DDA

mgr Anna Warowa - psycholog psychoterapeuta.

Zapraszamy do naszego gabinetu